Nội dung phát động thi đua năm 2021

Ngày đăng: 11/01/2021

Văn bản số 530/TĐKT-HNCT, ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về: Nội dung phát động thi đua năm 2021.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan