Ninh Bình Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 16/05/2014

Sáng 15/5/2014, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Gắn thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị khác

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập các nội dung chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, chú trọng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với phê bình và tự phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… góp phần tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HH

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả nổi bật. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giải quyết, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng… Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, nhất là tư tưởng, quan điểm về tự phê bình và phê bình đã tác động sâu sắc, tích cực đến việc tổ chức các hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Các hội nghị kiểm điểm của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm nội dung, quy trình, yêu cầu theo hướng dẫn của Trung ương.

Các đơn vị khác như: Huyện uỷ Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh, Thị uỷ Tam Điệp, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ, Hội Nông dân tỉnh… thông qua các hoạt động kỷ niệm, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình để phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều kết quả cụ thể, rõ nét

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy định lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quy định cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không uống rượu bia vào buổi trưa các ngày làm việc.

Chỉ tính riêng năm 2013, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tiến hành 255 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 629 đơn vị. Các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp trên 3.300 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận trên 1.660 đơn thư, trong đó có 150 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, đã xem xét, giải quyết 136/150 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 90%.

Thực hiện Chỉ thị 03, nhiều chương trình lớn như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo, chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm triển khai triển khai và tập trung thực hiện quyết liệt. Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cấp 1.574 km đường giao thông nông thôn, 109 trường học; xây dựng và nâng cấp 158 nhà văn hoá, khu thể thao xã và thôn.

Một số đơn vị chọn việc để làm và làm cho kỳ được như Thành phố Ninh Bình đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với phong trào thi đua xây dựng và phát triển thành phố từ đô thị loại III lên đô thị loại II; Thành uỷ Ninh Bình thực hiện việc xây dựng quy định sinh hoạt chi bộ, cụ thể hoá Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, quy định ngày, giờ sinh hoạt đối với các loại hình chi bộ để tiện cho việc theo dõi, giám sát. Hàng tháng cử cán bộ các phòng, ban, ngành của Thành phố xuống dự sinh hoạt chi bộ tại các xã, phường. Nội dung sinh hoạt chi bộ có đánh giá kết quả của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 03. Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Sơn ban hành Quy định về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; ban hành hướng dẫn, mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác sau khi sinh hoạt chuyên đề. Tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc của nhân dân…

Các tập thể được tuyên dương tại hội nghị Sơ kết 3 năm
thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW (Ảnh: HH)

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, cùng với những kết quả từ việc học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đã xuất hiện các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được biểu dương khen thưởng ở Trung ương, như: Công an tỉnh Ninh Bình; Chi bộ Xóm Chùa, xã Yên Từ (Yên Mô); đồng chí Mai Văn Tòng, trợ lý quân báo Ban CHQS huyện Yên Mô; đồng chí Vũ Tiến Minh, Phó Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn); ông Phạm Xuân Chuẩn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đông Sơn (thị xã Tam Điệp) và nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng ở tỉnh. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng củng cố, nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp…

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 như trong các báo cáo. Tuy nhiên, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng thẳng thắn thừa nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở Ninh Bình vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chưa thực sự tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị, chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do đó chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Một số tổ chức đảng chưa đi sâu, đi sát, chưa thường xuyên chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Có đơn vị chưa tích cực kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, đăng ký học tập và làm theo lời Bác ở một số chi bộ, cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp. Hoạt động của bộ phận giúp việc ban thường vụ cấp uỷ một số nơi chưa tích cực, chưa có nhiều sáng tạo. Một số địa phương, đơn vị chưa lựa chọn được những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung chỉ đạo thực hiện và giải quyết, chưa có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh cho biết, để tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm. Các cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Từng cơ quan, đơn vị cần chủ động, sáng tạo triển khai Chỉ thị, đồng thời tạo điều kiện để bộ phận giúp việc ban thường vụ các cấp hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của lãnh đạo cấp ủy các cấp từ tỉnh tới địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng thiết thực, sâu rộng và hiệu quả. Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo gương Bác. Lấy kết quả thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Các đơn vị, cơ quan chủ động, sáng tạo, tìm tòi lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cấp bách, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét. Coi trọng công tác tuyên truyền và tăng cường công tác biểu dương, tuyên truyền, phổ biến nhằm nhân rộng những cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo gương Bác./.

Nguồn: ĐCSVN, 15/5/2014/ Hiền Hoà