Những sự kiện nổi bật của Hội Người cao tuổi Việt Nam qua các kì Đại hội…

Ngày đăng: 13/04/2020

TS Đàm Hữu Đắc

Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội NCT Việt Nam

 

Kì 3: Góp phần vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, BCH TW Hội triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam từ ngày 28-30/12/2006, tại Hà Nội; gần 500 đại biểu dự. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam dự. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thay mặt Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo. Đại hội đánh giá cao kết quả hoạt động tích cực của toàn Hội trong chăm sóc, phát huy vai trò NCT; phong trào thi đua "Nêu gương sáng", góp phần quan trọng vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, xác định phương hướng nhiệm vụ; đề ra Chương trình Hành động khóa III; thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu BCH TW Hội 121 ủy viên. BCH TW Hội họp lần thứ Nhất bầu BTV 18 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hội, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT; bầu 4 Phó Chủ tịch Hội, Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên; thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Hành động toàn khóa của BCH.

Sau Đại hội, BCH, BTV TW Hội cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng Chương trình công tác, hướng dẫn tuyên tuyền kết quả Đại hội; triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với xây dựng nếp sống văn hóa ở các cấp Hội; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, cải tiến công tác quản lí, chỉ đạo, lề lối làm việc; phối hợp với Ban Dân vận TW, Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung tổng kết Chỉ thị 59/CT-TW về công tác chăm sóc NCT theo chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng.

Hội NCT Việt Nam được Chính phủ giao là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án xây dựng Luật NCT trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể, huy động trí tuệ toàn Hội để triển khai: Phối hợp cùng với ngành LĐ-TB&XH giám sát thực hiện chế độ hỗ trợ của Nhà nước đối với NCT theo Nghị định 67/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ; phối hợp với Ủy ban TW MTTQ xóa nhà tạm cho NCT nghèo; vận động toàn xã hội xây dựng Quỹ Chăm sóc NCT. Ngày 18 - 19/8/2008, TW Hội tổ chức "Hội nghị toàn quốc biểu dương, trao cúp Diên Hồng cho NCT làm kinh tế giỏi lần thứ Hai" tại Hà Nội, trên 200 đại biểu tiêu biểu dự.

Trước diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương, cơ sở khu vực Tây Nguyên, TW Hội báo cáo đề xuất, được Ban Bí thư TW, Thủ tướng Chính phủ nhất trí; phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức "Hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên", từ ngày 29-31/3/2009 tại tỉnh Gia Lai. 241 già làng tiêu biểu đại diện cho già làng các dân tộc thiểu số của 5 tỉnh Tây Nguyên và 6 tỉnh phụ cận dự. Hội nghị vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự, phát biểu. Hội nghị thông qua "Quyết tâm thư" gửi TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương cam kết phát huy tốt vai trò của già làng các dân tộc trong cộng đồng dân cư, quyết tâm xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững về an ninh chính trị, mạnh về quốc phòng, phát triển bền vững.

Năm 2009, Hội NCT Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ soạn thảo Dự thảo Luật NCT. Ngày 23/11/2009, tại Kì họp thứ Sáu, Quốc hội (khóa XII) thông qua Luật NCT. Luật NCT ra đời là sự kiện chính trị quan trọng, mốc son trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng và phát triển Hội NCT Việt Nam; xác định rõ vai trò, quyền và trách nhiệm của NCT, Hội NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian này, TW Hội phát động, tổ chức cuộc vận động "Một triệu áo ấm tặng NCT nghèo" trong cả nước, được sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm, đạt kết quả tốt.

Từ ngày 1 - 3/6/2010, TW Hội NCT tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" toàn quốc lần thứ II, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 350 đại biểu. Tại Đại hội, các thế hệ NCT Việt Nam đón nhận Huân chương Sao vàng, Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước; đồng thời, đón nhận 6 Bằng khen của Chính phủ trao tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Nhiều đại biểu được TW Hội tặng Bằng khen và Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT".

Ngày 8/6/2010, Hội NCT Việt Nam kí với Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Chương trình phối hợp "NCT tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo" đồng thời triển khai thực hiện chương trình tới các cấp Hội địa phương.

Theo chỉ đạo của BTV TW Hội, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Hội NCT 13 tỉnh, thành phố gồm: Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc Giang, Lai Châu đã chuyển đổi mô hình tổ chức Hội từ BĐD thành BCH Hội NCT.

Nhìn lại hơn 16 năm xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động, Hội NCT Việt Nam thu được những kết quả to lớn, đáng trân trọng. Cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Hội NCT Việt Nam, bước đầu góp phần hình thành, khẳng định được một số vấn đề lí luận, quan điểm, chủ trương, chính sách về NCT. Tham mưu đề xuất việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Định hình được những nội dung chủ yếu của hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT phù hợp với điều kiện thực tế, nhiều nơi đã trở thành nề nếp, đi vào cuộc sống; tổ chức Hội tiếp tục được xây dựng, kiện toàn, củng cố mang tính chất hệ thống từ TW đến cơ sở. Tập hợp được 86% NCT vào Hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Kết quả đó càng khẳng định vị trí, vai trò, uy tín xã hội của NCT, Hội NCT trong tiến trình đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước; chứng tỏ sự trưởng thành của tổ chức và hoạt động của Hội, tạo điều kiện mới cho phát triển tiếp theo trong thời gian tới. (còn nữa)