Những sự kiện nổi bật của Hội Người cao tuổi Việt Nam qua các kì Đại hội

Ngày đăng: 07/04/2020

TS Đàm Hữu Đắc

Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội NCT Việt Nam

 

Kì 2: Từng bước hoàn thiện về tổ chức và nội dung hoạt động

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức từ ngày 10 - 12/7/2001 tại Hà Nội; với 332 đại biểu thay mặt 6 triệu hội viên cả nước và 65 khách mời. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dự; Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt BCH TW Đảng có bài phát biểu quan trọng; trao tặng Hội NCT Việt Nam bức trướng 18 chữ vàng: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của BCH TW Hội về tình hình, kết quả nhiệm kì; thông qua biểu trưng của Hội là hình tượng cây đa Tân Trào lịch sử, có Quốc kì Việt Nam và dòng chữ "Hội NCT Việt Nam"; thông qua Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi; bầu BCH 85 ủy viên. Hội nghị BCH TW Hội lần thứ Nhất bầu BTV 17 ủy viên; đồng chí Vũ Oanh làm Chủ tịch Hội và 5 Phó Chủ tịch Hội. Đại hội II xác định rõ vị trí, vai trò của Hội NCT Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội thể hiện rõ 4 nhiệm vụ cơ bản nêu trong Pháp lệnh NCT. Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi xác định rõ vị trí, vai trò NCT, Hội NCT Việt Nam; tính chất, mục đích, biểu trưng, nhiệm vụ của Hội, hội viên; hệ thống tổ chức gồm: BCH TW Hội; BĐD Hội NCT cấp tỉnh, thành phố; BĐD Hội NCT cấp huyện, quận; BCH Hội NCT xã, phường, thị trấn.

Để giúp TW Hội triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, BTV TW Hội xây dựng Cơ quan TW Hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Một số cán bộ nghỉ hưu tại các cơ quan TW và địa phương nhiệt tình, có kinh nghiệm được tiếp nhận, tổ chức thành 7 ban và Văn phòng TW Hội.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam Đàm Hữu Đắc

tặng quà trẻ em làng trẻ SOS TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

 

TW Hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua "NCT mẫu mực", đồng thời phát động phong trào thi đua "Nêu gương sáng", thực hiện 18 chữ vàng do Ban Chấp hành TW Đảng trao tặng; các cấp Hội hưởng ứng, đăng kí thi đua, tích cực triển khai. Hội NCT các địa phương, cơ sở có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo như giúp nhau vay vốn, làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo; xây dựng Quỹ Khuyến học. Nhiều nơi phối hợp xây dựng trung tâm học tập cộng đồng; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Nhiều hội viên là thành viên thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở khu dân cư, v.v, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đầu năm 2003, TW Hội chỉ đạo tổ chức Hội thảo về "Tư tưởng Hồ Chí Minh với NCT và tổ chức NCT" trong các cấp Hội. Hội thảo cấp TW tổ chức tại Hà Nội; Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm cùng nhiều nhà khoa học dự. Hội thảo khẳng định chủ trương đúng đắn, thiết thực của Hội NCT về tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành tốt Chương trình Hành động của Hội.

Để đánh giá đúng kết quả phong trào thi đua "Nêu gương sáng", kịp thời biểu dương NCT, trong 2 ngày 7 - 8/10/2003, TW Hội NCT tổ chức "Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ Nhất" tại Thủ đô Hà Nội; gần 300 đại biểu đại diện hàng vạn NCT làm kinh tế giỏi trong nước về dự. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thay mặt Đảng, Nhà nước đến dự, phát biểu chỉ đạo; Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp các đại biểu tại Văn phòng Chủ tịch nước. Hội nghị ghi nhận, biểu dương NCT đã nêu gương sáng, tích cực xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình, quê hương, góp phần tích cực vào nhiệm vụ an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Ngày 5/8/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia (UBQG) về NCT Việt Nam, do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm làm Chủ tịch, Bộ trưởng LĐ-TB&XH làm Phó Chủ tịch Thường trực; Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam Nguyễn Tấn Trịnh làm Phó Chủ tịch; lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, một số Bộ, ngành, đoàn thể làm ủy viên, để phối hợp giúp Đảng, Nhà nước chỉ đạo các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Ngày 19 - 20/10/2004, TW Hội tổ chức "Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu trên lĩnh vực giáo dục - khoa học công nghệ - y tế" tại Hà Nội với 220 NCT tiêu biểu được chọn từ cơ sở. Các đại biểu được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp; Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, các Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ dự. NCT phấn khởi, tự hào, nhiệt tình công tác, có thêm nhiều kinh nghiệm quý, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Ngày 10 - 11/5/2005, Hội NCT Việt Nam tổ chức "Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu trong sự nghiệp ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở", với 350 NCT tiêu biểu.

Ngày 20/8/2005, Hội NCT Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Nêu gương sáng" toàn quốc lần thứ Nhất tại Hà Nội; gần 300 đại biểu NCT tiên tiến xuất sắc và đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các Ban, ngành, đoàn thể ở TW và một số tỉnh, thành phố dự. Đại hội biểu dương 60 tập thể, 130 cá nhân NCT xuất sắc.

Ngày 16 - 17/3/2006, Hội NCT Việt Nam tổ chức "Hội nghị sơ kết 5 năm các hoạt động chăm sóc NCT" tại Hà Nội. Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hằng thay mặt Đảng, Nhà nước dự, phát biểu chỉ đạo. Hội nghị biểu dương 146 tập thể, 10 cá nhân...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ luôn quan tâm hoạt động của NCT và Hội NCT Việt Nam. Tháng 4/2004, tháng 4/2006, Thủ tướng Phan Văn Khải cùng lãnh đạo các Bộ, ngành làm việc với BTV TW Hội, nghe báo cáo tình hình hoạt động; chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của TW Hội. Ngày 21/11/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg về "Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2005 - 2010"; là văn bản pháp quy giúp hoạt động của NCT và Hội NCT Việt Nam hiệu quả hơn trong khi tỉ lệ NCT đạt 10% dân số và đang tiến dần tới già hóa dân số.

Để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, Hội NCT Việt Nam tiếp tục củng cố các mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) triển khai nhiều dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT; tham gia phòng, chống, giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS... Tháng 11/2004, theo đề nghị của Tổ chức HAI, TW Hội nhận đăng cai, phối hợp tổ chức "Hội nghị thường niên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về NCT", để trao đổi kinh nghiệm công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, thực hiện "Tuyên bố chính trị Madrid" và xây dựng "Chương trình Hành động Quốc gia về NCT" ở mỗi nước. Hội nghị có hơn 60 đại biểu của 29 tổ chức phi chính phủ thuộc 19 nước và vùng lãnh thổ dự.

Hoạt động của Hội NCT Việt Nam nhiệm kì II đạt được nhiều kết quả tích cực; phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao nêu gương sáng" thu hút hàng triệu hội viên tham gia, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Tổ chức Hội từng bước được củng cố; nêu cao tinh thần vượt khó, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động triển khai hiệu quả các chương trình hoạt động. (còn nữa)