Những người được trợ cấp mai táng phí

Ngày đăng: 22/05/2014

Hỏi: - Ông Võ Sỹ Luyện, Chi hội trưởng Chi hội NCT tổ 1, ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỏi: “Hội viên Hội NCT khi chết có được hưởng tiền mai táng phí không? Trường hợp các ông Đinh Xuân Nghiêm là Bộ đội Cụ Hồ và ông Phan Pháp (kèm theo giấy chứng tử) có được hưởng tiền mai táng phí không?

Trả lời: - Theo quy định của Luật NCT:

+ NCT từ đủ 60 tuổi trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau thì được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết: NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Đối chiếu với quy định trên, hội viên Hội NCT nếu không thuộc 2 nhóm đối tượng trên không được hưởng hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Những người thuộc 2 nhóm đối tượng nêu trên để được hỗ trợ, gia đình cần làm hồ sơ gồm: Đơn của gia đình, cá nhân hoặc văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện mai táng NCT bị chết và bản sao giấy chứng tử rồi gửi cho UBND cấp xã nơi NCT mất để được hỗ trợ chi phí mai táng.

Đối với 2 trường hợp cụ thể ông hỏi: Ông Đinh Xuân Nghiêm không có hồ sơ, giấy tờ kèm theo nên không biết trong diện nào để trả lời; còn ông Phan Pháp, theo giấy chứng tử, ông Pháp sinh năm 1935, mất ngày 17/12/2013 chưa đủ 80 tuổi, nếu không thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng thì không được hưởng hỗ trợ chi phí mai táng phí khi chết.

Báo Người cao tuổi
Số 80 (1397) ngày 20/5/2014.