Những người cao tuổi nào được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Ngày đăng: 05/07/2016

 

Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi được quy định trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014


Những người cao tuổi nào được cấp thẻ bảo hiểm y tế?

Trả lời: Theo Điều 12, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 46/2014/QH13) quy định những NCT được cấp thẻ BHYT gồm:

b) NCT từ 80 tuổi trở lên đang hưởng chế độ tuất BHXH;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Người đang hưởng chính sách người có công, NCT thuộc các đối tượng trên đều được cấp miễn phí thẻ BHYT.

Người cao tuổi đang hưởng chế độ trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng có được cấp thẻ Bảo hiểm y tế không?

Trả lời: Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015) quy định:Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất BHXH hàng tháng được cấp thẻ BHYT miễn phí”. Như vậy, NCT đang hưởng chế độ trợ cấp tuất BHXH hàng tháng sẽ không được hưởng TCXH cho NCT. Nhưng nếu NCT nói trên từ đủ 80 tuổi trở lên thì được cấp thẻ BHYT.

Trích sách: Hướng dẫn công tác Hội Người cao tuổi ở cơ sở 

TW Hội NCT Việt Nam, xuất bản tháng 8/2015