Nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Lai Châu: Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Ngày đăng: 14/05/2018

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-UBND tỉnh, ngày 5/4/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2017 - 2020, các cấp Hội NCT tỉnh Lai Châu đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Đây là loại hình CLB mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, nhất là NCT nghèo, khó khăn, đáp ứng nguyện vọng của NCT và nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở...  

Sau khi có Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Hội NCT tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án. Ban Công tác NCT tỉnh chủ trì hội nghị triển khai thực hiện và thành lập Ban Điều hành đề án do Chủ tịch Hội NCT tỉnh làm Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban, đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan làm ủy viên.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn thực hiện; xây dựng điểm 4 CLB; tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm như khảo sát, lập danh sách hội viên, ban chủ nhiệm; huy động nguồn lực; tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động.

 

Hội nghị quán triệt nhân rộng mô hình CLB LTHTGN tỉnh Lai Châu

 

Từ đầu năm 2017, Hội NCT tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với NCT; Chương trình Hành động Quốc gia về NCT giai đoạn 2017 - 2020; quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung ương Hội và Hội NCT tỉnh về xây dựng, nhân rộng mô hình. Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 65 cán bộ Hội, Ban Chủ nhiệm và thành viên CLB. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về đề án xây dựng, nhân rộng mô hình; mục đích, ý nghĩa, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc, nội dung hoạt động, trình tự, thủ tục, các bước tiến hành thành lập CLB.
Chỉ đạo Hội cấp huyện và cơ sở chọn điểm chỉ đạo, tiến hành khảo sát, lập danh sách các thành viên, dự kiến Ban Chủ nhiệm; trình UBND các xã, phường, thị trấn ban hành quyết định thành lập, công nhận Ban Chủ nhiệm, ưu tiên, lựa chọn những người nhiệt tình, trách nhiệm, kinh nghiệm, uy tín và có sức khỏe.

 


Tiết mục văn nghệ chào mừng ra mắt CLB LTHTGN thị trấn Phong Thổ

 

Cuối tháng 10/2017, Hội NCT tỉnh chọn phường Quyết Tiến chỉ đạo điểm lễ ra mắt, trên cơ sở đó 3 CLB còn lại tổ chức lễ ra mắt và đi vào hoạt động. Việc tổ chức lễ ra mắt CLB do UBND các xã, phường, thị trấn chủ trì. Đầu tháng 3/2018, 4 CLB hoàn thành hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả làm được, chưa làm được, rút kinh nghiệm bước đầu và những việc cần thực hiện trong thời gian tới.

Sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, các CLB  được thành lập đã thực hiện khá tốt nội dung hoạt động. Tham mưu, chuẩn bị thành lập, ra mắt CLB và đi vào hoạt động; bảo đảm yêu cầu, nội dung và thời gian quy định; tổ chức, bộ máy, cơ cấu hợp lí. Tổng số 4 CLB có 196 thành viên, bình quân mỗi CLB có gần 50 thành viên; trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 50%, hộ nghèo chiếm 8%, cận nghèo 15%. Ban Chủ nhiệm có 22 thành viên. Mỗi CLB thành lập 5 tổ chuyên môn và 4 - 5 nhóm theo địa bàn dân cư. Bước đầu duy trì chế độ sinh hoạt định kì hằng tháng. Tổ chức vệ sinh thôn bản, nhà văn hóa; thăm hỏi, tặng quà thành viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo; chăm sóc sức khỏe, vận động các thành viên tham gia bảo hiểm y tế, theo dõi sức khỏe định kì như cân, đo huyết áp....

 

Đoàn đại biểu NCT tỉnh Lai Châu tại Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu khu vực Tây Bắc, năm 2017

 

Đến nay tổng quỹ tăng thu nhập 4 CLB trên 255,6 triệu đồng, gần 64 triệu đồng/CLB, vượt 28% so với chỉ tiêu; trong đó tỉnh hỗ trợ cho vay ban đầu 100 triệu đồng, các thành viên tự nguyện đóng góp trên 131,6 triệu đồng, các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ 23,5 triệu đồng. CLB có quỹ cao nhất là CLB phường Quyết Tiến 84 triệu đồng. Nguồn quỹ cho 30 thành viên là NCT nghèo, cận nghèo vay 205 triệu đồng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, chế biến chè... Mỗi CLB đều thành lập đội văn nghệ, bóng chuyền hơi; thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu nhân các ngày lễ tết, được dư luận đánh giá cao; góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần cho thành viên.

Ông Lê Xuân Phùng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Lai Châu chia sẻ: CLB LTHTGN là mô hình mới, có đặc thù riêng, nên nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, hội viên, NCT, thành viên còn nhiều hạn chế. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể còn ít, hoạt động của Ban Điều hành cấp tỉnh chưa linh hoạt, có nơi còn coi việc xây dựng CLB là nhiệm vụ riêng của Hội NCT. Do vậy, việc chỉ đạo điểm thành lập CLB phải đặt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể quần chúng. Đặc biệt, coi trọng việc tổ chức các nội dung hoạt động của CLB; quán triệt và thực hiện tốt phương châm "Nội dung nào dễ thuận lợi, có điều kiện thì làm trước, làm đến đâu chắc đến đó". Vì vậy, tính đến giữa tháng 5 vừa qua, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành việc ra mắt, đi vào hoạt động 7 CLB LTHTGN theo kế hoạch thành lập năm 2018.

Bài, ảnh: Thanh Hà