Người trên 85 tuổi bị tàn tật nặng được hưởng TCXH hệ số 2.0

Ngày đăng: 20/08/2014

Hỏi: - Cụ Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1928, ở xã Đăk Gan, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông hỏi: “Tôi bị mù cả 2 mắt từ thuở ấu thơ, đang ở với con gái và cháu ngoại bị thiểu năng trí tuệ, gia đình thuộc hộ nghèo. Ngoài hưởng chế độ TCXH dành cho người trên 80 tuổi, tôi còn được hưởng chế độ nào khác không?”.

 

Trả lời: - Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ  tại Điều 4, khoản 2, 3 và 4 quy định đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp xã hội (TCXH) hằng tháng do xã, phường, thị trấn quản lí gồm: NCT cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; NCT còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kì); người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội; người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo.

 

Mức chuẩn để xác định mức TCXH hằng tháng là 180.000 đồng (hệ số 1). Nếu đối tượng từ 85 tuổi trở lên bị tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng hệ số 2.0 mức TCXH hằng tháng.

 

Áp dụng vào trường hợp của cụ Nguyễn Thị Thanh hiện đã 86 tuổi, hai mắt bị mù là người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo được hưởng hệ số 2.0 mức TCXH, tức là 360.000 đồng/tháng kể từ khi đủ 85 tuổi. Còn giai đoạn từ đủ 80 tuổi  đến 85 tuổi, cụ Thanh được hưởng mức TCXH hệ số 1.5. Nếu địa phương chưa giải quyết đúng cụ có thể làm đơn gửi các cơ quan chức năng để được truy lĩnh theo quy định của Nhà nước.

 

Nguồn: Báo Người cao tuổi.