Người cao tuổi chung tay để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 23/03/2021

Đó là khẳng định của ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam khi trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…

 

Phó Chủ tịch Thường trực Ngô Trọng Vịnh

 

PV: Thưa Phó Chủ tịch Thường trực, xin ông cho biết những cảm xúc và suy nghĩ của mình và lớp NCT trước kì bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là việc làm hết sức cần thiết, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Bầu cử ĐBQH và HĐND là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân ta xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trách nhiệm của chúng ta trước tiên phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị để nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và cách thức tiến hành cuộc bầu cử.

NCT là lực lượng đông đảo, với 9 triệu hội viên, chiếm 12% dân số. Cần nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của NCT, đây vừa là nghĩa vụ, đồng thời là quyền lợi trong xây dựng Nhà nước pháp quyền. Muốn làm tốt được việc này, các cấp Hội NCT từ trung ương đến địa phương phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử, Luật NCT và hướng dẫn bầu cử của cơ quan chức năng; khi tham gia bầu cử phải nắm chắc, hiểu sâu, làm chuẩn những vấn đề đặt ra cho NCT, để lựa chọn người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tín, có tầm tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Cá nhân tôi rất phấn khởi bởi mỗi lần được tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là mình đã có quyền lựa chọn, giới thiệu, bỏ phiếu bầu những người có đức có tài đại diện cho mình, đại diện cho Nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó, đóng góp tích cực xây dựng và hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.

PV: Kì bầu cử ĐBQH năm 2021, Hội NCT Việt Nam giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử ĐBQH? Việc này có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức Hội và NCT? Các cử tri cao tuổi cần làm gì để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử và “tiếp sức” cho ứng cử viên của mình?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Kì bầu cử ĐBQH này rất phấn khởi cho Hội NCT Việt Nam được phân bổ một chỉ tiêu đại diện cho Hội tham gia Quốc hội, mang tiếng nói của NCT đến Quốc hội. Đây là vinh dự lớn đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề với NCT. Từ vinh dự và trách nhiệm này, Thường trực Trung ương Hội đã bàn bạc kĩ lưỡng để lựa chọn, làm quy trình giới thiệu người đại diện cho NCT, đại diện cho chúng tôi tham gia ứng cử ĐBQH đợt này. Đồng chí Trương Xuân Cừ trẻ nhất trong lãnh đạo Hội, hội đủ 5 tiêu chuẩn cơ bản của ĐBQH; có năng lực, trình độ, có học vị tiến sĩ và trải qua nhiều lĩnh vực công tác từ cơ sở đến trung ương, ở các cương vị công tác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tin chắc rằng, ứng cử viên Trương Xuân Cừ sẽ đáp ứng được nguyện vọng, đại diện cho tâm tư, tình cảm của NCT cả nước, mang tiếng nói của NCT tham gia xây dựng Quốc hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh.

Mong rằng các cấp Hội, hội viên tạo điều kiện thuận lợi nhất, quan tâm, ủng hộ để đồng chí Trương Xuân Cừ có điều kiện thể hiện ý chí, trách nhiệm của mình thông qua các chương trình công tác khi được tham gia Quốc hội và bày tỏ tâm tư nguyện vọng, tình cảm của mình với NCT và cử tri cả nước, nhất là ở những nơi đồng chí ứng cử. Muốn đạt được kết quả tốt, đề nghị các cấp Hội tuyên truyền sâu rộng về tiểu sử, sự nghiệp của Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ đến cử tri, đặc biệt là cử tri cao tuổi để NCT, cử tri nắm rõ, hiểu sâu, quan tâm lựa chọn, bỏ phiếu bầu vào ĐBQH khóa XV, đại diện, mang tiếng nói, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của 12 triệu NCT, chiếm gần 14% dân số cả nước đến với Quốc hội. Đồng thời qua Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, NCT nắm hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến NCT. Mong rằng các cấp Hội quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện cho đồng chí Trương Xuân Cừ ứng cử ĐBQH thành công.


Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ (được Hội NCT Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH) và nhà tài trợ trao quà cho NCT nghèo tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng


PV: Phát huy vai trò NCT, nhiều năm qua, ở địa phương, cơ sở có nhiều NCT được tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, là đại biểu HĐND các cấp. Ông muốn gửi gắm điều gì đối với các ĐBQH, HĐND là NCT?

Ông Ngô Trọng Vịnh: Xác định cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND này là nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết nên các cấp Hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trước tiên, tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Bầu cử và thân thế, sự nghiệp của các ứng cử viên để cử tri hiểu sâu và lựa chọn những người có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, có tâm, có tín, có tầm vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Kinh nghiệm trong những năm công tác ở địa phương, tôi thấy mỗi lần bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thì NCT và những người trung niên thường được trưng tập vào các cơ quan bầu cử và đã làm rất tốt công tác tuyên truyền cả bề rộng, chiều sâu; tích cực vận động gia đình, con cháu, dòng họ, cộng đồng xã hội tham gia bầu cử. Nhiều NCT làm nhiệm vụ ở các tổ bầu cử, trực tiếp hướng dẫn bầu cử, kiểm phiếu, tổng hợp báo cáo kết quả rất trung thực, thẳng thắn và hiệu quả. Tôi nghĩ mỗi đợt bầu cử như thế này nên phát huy lực lượng cán bộ các cấp Hội ở địa phương. Tôi khẳng định NCT tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là những người rất tích cực, có trách nhiệm. Tôi tin chắc rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp sẽ thành công rất tốt đẹp, chúng ta sẽ bầu ra được những đại biểu có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, gần gũi thân thiết, gắn bó với Nhân dân, quan tâm đến đời sống của Nhân dân, đại diện cho quyền lợi của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với Quốc hội và HĐND.

Nhân dịp này, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi mong rằng những đại biểu được dân tín nhiệm giới thiệu ứng cử và trúng cử ĐBQH và HĐND là NCT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự tin, tích cực tham gia công việc được phân công, làm tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với cơ quan dân cử và cơ quan dân cử với cử tri. Với tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng", làm tròn trách nhiệm ĐBQH, HĐND, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri cả nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!


Nguồn: Thanh Hà (thực hiện)/ Tạp chí Người cao tuổi