Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 21/12/2018

Nghị quyết số 675/NQ-HNCT-BCH, ngày 20/12/2018 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan