Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 21/12/2018

Nghị quyết số 672/NQ-HNCT, ngày 19/12/2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan