Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V

Ngày đăng: 30/03/2018

Nghị quyết số 95/NQ-HNCT, ngày 29/3/2018 Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan