Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 28/12/2020

Nghị quyết số 527/NQ-HNCT-BCH, ngày 23/12/2020 Hội nghị lần thứ sáu mba Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.

 


Tin liên quan