Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 04/07/2022

Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan