Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng: 26/12/2017

Nghị quyết số 515/NQ-HNCT, ngày 20/12/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.

 


Tin liên quan