Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, khóa V

Ngày đăng: 23/12/2019

Nghị quyết số 643/NQ-HNCT-BCH, ngày 20/12/2019 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, khóa V.

 Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan