Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 03/07/2020

Nghị quyết số 308/NQ-HNCT, ngày 03/7/2020 Hội nghị lần thứ mười một Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan