Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 15/07/2021

Nghị quyết số 228/NQ-HNCT, ngày 14/7/2021 Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan