Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 20/12/2019

Nghị quyết số 637/NQ-HNCT, ngày 19/12/2019 Hội nghị lần thứ mười Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan