Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười ba Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 24/12/2020

Nghị quyết số 524/NQ-HNCT, ngày 22/12/2020 Hội nghị lần thứ mười mba Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan