Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 05/07/2019

Nghị quyết số 232/NQ-HNCT, ngày 04/7/2019 Hội nghị lần thứ chín Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan