Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V

Ngày đăng: 06/07/2018

Nghị quyết số 361/NQ-HNCT, ngày 03/7/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V.


Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.

 


Tin liên quan