Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa (V)

Ngày đăng: 26/12/2017

Nghị quyết số 516/NQ-HNCT, ngày 22/12/2017 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (khóa V).

 

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.


Tin liên quan