Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ tư khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng: 03/10/2017

Nghị quyết số 340/NQ-HNCT, ngày 27/9/2017 Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ tư khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xem và tải nội dung Nghị quyết tại đây.

 


Tin liên quan