Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ ba khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng: 10/07/2017

Nghị quyết số 210/NQ-HNCT, ngày 04/7/2017 Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ ba khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng Trung ương Hội
Tin liên quan