Nghỉ hưu trước tháng 4 năm 1993 nếu thuộc diện lương thấp sẽ được điều chỉnh

Ngày đăng: 12/01/2016

Hỏi: Tôi tham gia công tác năm 1962. Ngày 28/4/1993, Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng có quyết định cho tôi nghỉ hưu, khi đó tôi giữ chức Hạt trưởng hạt kiểm lâm. Phiếu chứng nhận lương hưu của tôi tại thời điểm ngày 21/10/2006, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng có phiếu điều chỉnh cho tôi được hưởng 515,45 nghìn đồng theo Quyết định 203/HĐBT. Xin hỏi tôi có thuộc diện điều chỉnh lương hưu từ tháng 4/1993 trở về trước không?

                                                                             Tô Đình Quyền

                                        (Tổ dân phố 2, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng)

Trả lời: Cũng như ông Tô Đình Quyến, cử tri trong cả nước đề nghị Nhà nước xem xét tăng lương với tỉ lệ cao hơn cho nhóm đối tượng những người nghỉ hưu từ năm 1993 trở về trước (chiếm 29,7% số người đang hưởng lương hưu). Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-T&XH) đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện việc rà soát, nghiên cứu và xây dựng phương án xử lí đối với mức lương hưu thấp nói chung và lương hưu đối với những người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức lương thấp.

Qua quá trình triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu qua các thời kì như trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn sự chênh lệch về mức lương hưu của người hưởng lương hưu, khoảng 20% số người nghỉ hưu trước 4/1993 có mức lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng, khoảng 57% số người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức lương hưu từ 2,5 triệu đồng/tháng đến dưới mức lương hưu bình quân, một bộ phận người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 còn nhiều khó khăn. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thực hiện phương án điều chỉnh đối với đối tượng có mức lương hưu thấp trước tháng 4/1993; tổng số kinh phí tăng thêm trong năm 2016 khoảng 346 tỉ đồng và do NSNN bảo đảm. Bộ LĐ-TB&XH có văn bản gửi Chính phủ đưa ra phương án điều chỉnh đối với người có mức lương hưu thấp sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2016. Theo đó, phương án điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng đối với người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức lương dưới 2 triệu đồng/tháng.

Với quy định trên, nếu ông Tô Đình Quyến nghỉ hưu trước tháng 4/1993 và thuộc diện lương thấp sẽ được điều chỉnh mức lương có thể được áp dụng từ 1/1/2016.

Nguồn: Báo Người cao tuổi (ngày 05/1/2016)