Ngành Giáo dục tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 28/05/2014

Ngày 28/5/2014, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học.

 Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị.
Ảnh: VA

Đánh giá về việc triển khai Chỉ thị 34, Bộ GD&ĐT cho biết, phần lớn cấp ủy đảng đã chăm lo tới công tác xây dựng Đảng trong trường học, từng bước xác định rõ nhiệm vụ chính trị, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên, cán bộ công chức và học sinh, sinh viên (HSSV) có những chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đảng viên trong ngành học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng đối với cán bộ, giáo viên, HSSV ngày càng được nâng lên, có ý thức phấn đấu vào Đảng.

Công tác phát triển đảng đã tạo được những kết quả khả quan. Trong 15 năm qua, số lượng đảng viên được kết nạp tăng hàng năm, nhất là từ năm 2007, 2008 đến nay tăng rõ rệt. Theo số liệu báo cáo của 84 trường đại học, học viện tổng số giảng viên, cán bộ, công chức được kết nạp đảng giai đoạn 1998 - 2013 là 9.128 đảng viên; số sinh viên là 14.479 đảng viên. Cũng theo báo cáo của 78 trường cao đẳng tổng số giảng viên, cán bộ công chức được kết nạp đảng giai đoạn 2008 - 2013 là 3.554, số sinh viên là 3.717.

Một số trường đã làm tốt công tác tới công tác nguồn và phát triển đảng trong thời gian qua, như: Đại học Nông nghiệp Hà Nội là 762 đảng viên; ĐH Thái Nguyên, chỉ riêng từ năm 2010 đến nay đã kết nạp được 1.062; ĐH Y Thái Bình là 522; ĐH Sư phạm Hà Nội là 678; ĐH Kinh tế TPHCM là 341… Các trường ĐH ngoài công lập cũng ngày càng quan tâm chú ý kết nạp Đảng cho sinh viên như: ĐH dân lập Đông Đô; ĐH dân lập Phương Đông; ĐH Lạc Hồng.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn chưa trở thành mối quan tâm hàng đầu của cấp ủy, lãnh đạo nhà trường và số đông giáo viên, cán bộ giảng dạy; đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị còn thiếu và hạn chế về kiến thức, trình độ lý luận và khả năng truyền đạt.

Một số chi bộ trong các đơn vị nhà trường chưa thực sự tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Thêm nữa, công tác phát triển đảng trong HSSV nhiều trường còn quan niệm đây là vấn đề khó, về nhận thức chưa quán triệt tinh thần Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, vì vậy việc triển khai vẫn chưa đều khắp, chưa tương xứng.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tích cực thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị theo hướng coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là đội ngũ giáo viên, bảo đảm các trường học có chi bộ, các trường đại học có đảng bộ. Cấp ủy trong các cơ sở giáo dục - đào tạo phải thực sự đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

Cũng trong ngày 28/5, Bộ GD&ĐT tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục./.

Nguồn: ĐCSVN, 28/5/2014, Mỹ Anh.