NCT nào đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội

Ngày đăng: 20/11/2019

Hỏi: NCT được nhận trợ cấp xã hội khi nào? Mức trợ cấp được nhận hằng tháng là bao nhiêu? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để đối chiếu với hoàn cảnh của cha mẹ tôi? Xin cảm ơn?

                                      Trương Minh Khôi

(Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi 2009 thì NCT là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Khoản 5, Điều 17 Luật Người cao tuổi và Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định NCT thuộc các trường hợp sau sẽ được nhận trợ cấp xã hội:

NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng;

NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Như vậy, không phải NCT nào cũng sẽ được nhận trợ cấp xã hội. Chỉ có NCT thuộc những trường hợp nêu trên được nhận trợ cấp xã hội. Mức trợ cấp xã hội hằng tháng được quy định tại Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, cụ thể:

Người đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng thì mức trợ cấp xã hội là 405.000 đồng/tháng;

Người đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng thì mức trợ cấp xã hội là 540.000 đồng/tháng;

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng thì mức trợ cấp xã hội là 270.000 đồng/tháng;

NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng thì mức trợ cấp xã hội là 810.000 đồng/tháng.

Tại Khoản 1, Điều 18, Luật Người cao tuổi quy định chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với NCT gồm các quyền lợi chính sau: Được hưởng BHYT; Được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; Được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết

Đối với những trường hợp cụ thể thì mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho NCT sẽ khác nhau.


Nguồn: Báo Người cao tuổi