NCT lập phòng khám bệnh tư nhân có được miễn giảm thuế?

Ngày đăng: 22/07/2014

Hỏi: - Một số thầy thuốc nghỉ hưu chúng tôi tập hợp nhau lại (gồm bác sĩ Tây y và Đông y) xin lập phòng khám bệnh tư nhân, đã làm xong các thủ tục về hành chính và pháp lí. Chúng tôi nghe nói: NCT trực tiếp tổ chức các hoạt động tạo thu nhập và việc làm thì được miễn giảm thuế. Có đúng như vậy không và cần làm những thủ tục gì?

Nguyễn Hòa Bình
(Phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Trả lời: - Kì họp thứ 6 Quốc hội Khóa XII đã thông qua Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009. Luật quy định 9 quyền của NCT, trong đó có các quyền: Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khỏe, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò NCT; được miễn giảm các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp… Tuy vậy, khi làm việc có thu nhập, NCT có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Để NCT phát huy vai trò phù hợp với khả năng của mình, Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để NCT là nhà khoa học, nghệ nhân, người có kĩ năng, kinh nghiệm đặc biệt, tiếp tục được cống hiến; ưu đãi về vốn tín dụng đối với NCT được trực tiếp sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo…

Tại Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002, Chính phủ quy định: NCT trực tiếp tổ chức các hoạt động tạo thu nhập và có việc làm được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành; NCT trực tiếp thành lập các cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, học tập nâng cao trình độ, các cơ sở dịch vụ phục vụ NCT không vì mục tiêu lợi nhuận, được Nhà nước khuyến khích, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành…

Các vị báo cáo cụ thể với UBND phường, quận sở tại và báo cáo với Cục Thuế tỉnh, TP để được hướng dẫn.

 Nguồn: Báo Người cao tuổi
Số báo 104(1421) ra ngày 1/7/2014