NCT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái phát huy vai trò NCT gương sáng

Ngày đăng: 31/10/2016

Mô hình sản xuất gạch không nung tại xưởng gạch hộ NCT Hà Thị Long, chi hội 10, thị trấn Yên Bình

 

Phát huy tinh thần “ Tuổi cao – Gương sáng” nhiều năm qua, NCT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái luôn tích cực phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực, hoạt động hiến kế, hiến công cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong công tác xây dựng Đảng, NCT huyện Yên Bình luôn nêu cao tinh thần mẫu mực, vừa gương mẫu vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân và cùng con cháu gia đình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị rộng lớn trong hệ thống chính trị và trong tổ chức Hội NCT. Trên các lĩnh vực công tác, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. NCT đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng với cán bộ và đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Hiện tại, toàn huyện có 184 NCT đang trực tiếp tham gia công tác Đảng ở cơ sở; 6.286 NCT tham gia công tác chính quyền, thôn bản và tổ hòa giải. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với vai trò và uy tín của mình, Hội NCT huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cùng con cháu tích cực đóng góp công sức, vật chất xây dựng đường làng, ngõ xóm đạt chuẩn. Qua việc tuyên truyền, vận động đã có hàng trăm hộ hội viên NCT tự nguyện hiến đất, kinh phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, điển hình như hộ ông Hoàng Văn Hậu, chi hội Na, xã Phúc Ninh hiến 1.700 m2 đất; hộ ông Lương Đình Đạt, chi hội 5, xã Văn Lãng hiến 2000 m2; bà Nguyễn Thị Hoàn, chi hội Cát Lem, xã Đại Minh ủng hộ 15 triệu đồng… Trong tham gia phát kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, với truyền thống cần cù, NCT trong huyện đã không ngừng phát huy khả năng, kinh nghiệm cùng con cháu đầu tư phát triển sản xuất, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, sản xuất. Trên cơ sở nhu cầu của thị trường, NCT đã xây dựng quy mô sản xuất phù hợp với từng loại hình, như kinh tế đồi rừng, kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản, làm doanh nghiệp và dịch vụ. Hiện nay, toàn huyện có 490 hội viên NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp; 21 hội viên NCT làm kinh tế giỏi, tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Điển hình như hộ ông Nguyễn Xuân Sinh, chi hội thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái đã cùng con cháu đầu tư cơ sở thu mua chế biến và tiêu thụ chè cho Nhân dân; hộ bà Hà Thị Long, chi hội 10, thị trấn Yên Bình sản xuất vật liệu xây dựng không nung cung ứng cho việc xây dựng; hộ bà Trần Thị Viện, chi hội thôn Hương Lý, xã Đại Đồng đầu tư vườn ươm cây giống, đảm bảo nhu cầu trồng và phát triển kinh tế vườn rừng cho nhân dân trong và ngoài địa phương. Sự tham gia của NCT vào phát triển kinh tế, xã hội đã góp phần cho huyện Yên Bình hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong 9 tháng đầu năm như: Sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch cả về diện tích, năng suất và sản lượng; tiểu thủ công nghiệp tăng 10,6 % so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 94 tỷ / 120 tỷ đồng…

Với nhiệm vụ nòng cốt của NCT là phát huy vai trò tuổi cao gương sáng cho con cháu học tập và làm theo. NCT huyện Yên Bình luôn chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, hiến kế, hiến công cùng kinh nghiệm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương  ngày một giàu đẹp.

Bài, ảnh: Trọng Quỳnh, Hội NCT huyện Yên Bình