NCT cô đơn là hộ nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Ngày đăng: 11/12/2019

Hỏi: Bác tôi thuộc hộ nghèo, không có chồng, không có con, hiện đã 71 tuổi, gia đình tôi lên xã đề nghị làm hồ sơ hưởng chế độ NCT nghèo cô đơn theo NĐ 136/2013 nhưng được cán bộ trả lời: Theo Luật Hôn nhân và gia đình thì bác tôi còn anh chị em ruột và cháu ruột nên không được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng, như vậy có đúng không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phan Thị Huệ

(Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội)

Trả lời: Về nội dung bạn hỏi, căn cứ Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, là NCT thuộc một trong các trường hợp sau đây:

NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng;

NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng NCT được quy định tại Điều 10 Luật Người cao tuổi năm 2009 với nội dung như sau:

Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng NCT là con, cháu của NCT và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Đối chiếu với trường hợp của người bác bạn nêu ở trên, nếu bác bạn có sổ hộ nghèo và không còn ai phụng dưỡng thì sẽ được hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng.


Nguồn: Báo Người cao tuổi (ngày 10/12/2019)