NCT chỉ được hưởng một loại trợ cấp xã hội

Ngày đăng: 11/02/2020

Hỏi: Tôi xin hỏi, ông bà ngoại của tôi đều trên 80 tuổi, các con đều là con gái đã lập gia đình và ở riêng, ông bà có một người con trai là liệt sĩ nên sống cùng con dâu và 1 cháu gái. Ông bà tôi được hưởng trợ cấp liệt sĩ hằng tháng và bảo hiểm y tế. Tôi muốn hỏi trường hợp của ông bà tôi, có được hưởng trợ cấp NCT nữa không, nếu được thì khoản trợ cấp đó là bao nhiêu, hồ sơ gồm những gì và gửi tới cơ quan nào?

Phạm Kiều Vân,

(Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa)


Trả lời: Căn cứ Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Khoản 5, Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội có nêu: Đối tượng được hưởng trợ cấp hằng tháng là NCT thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • a) NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;
  • b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng;
  • c) NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Như vậy, theo thông tin mà bạn cung cấp ông bà bạn có con dâu và cháu gái ở cùng và cũng đang được hưởng trợ cấp liệt sĩ hằng tháng và bảo hiểm y tế; trợ cấp liệt sĩ là trợ cấp xã hội nên ông bà bạn sẽ không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

Các mức trợ cấp xã hội hằng tháng

Theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thì mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.

Đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi được hưởng hệ số 1,5

Đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng hệ số 2,0

Đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này được hưởng hệ số 1,0;

Đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 5 Nghị định này được hưởng hệ số 3,0;

Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định mức chuẩn cao hơn các mức trên thì áp dụng theo mức chuẩn quy định của địa phương.

Hồ sơ yêu cầu hưởng trợ cấp

Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã).

Sơ yếu lí lịch của người nhận chăm sóc NCT có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Nguồn: Báo Người cao tuổi