Năm sinh không khớp, tính tuổi hưởng TCXH thế nào?

Ngày đăng: 27/11/2014

Hỏi: - Phường tôi đang hướng dẫn các cụ sinh năm 1935 làm hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) từ năm 2015. Nhưng có 1 trường hợp năm sinh trong Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) là 1935, nhưng trong sổ hộ khẩu là 1938. Vậy trường hợp này phải giải quyết như thế nào?

Chủ tịch Hội NCT Phường 8 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Trả lời: - NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, được hưởng Bảo trợ xã hội. Cách tính tuổi dựa theo ngày tháng năm sinh ghi trong hộ khẩu hoặc CMND. Đối với trường hợp NCT có năm sinh trong CMND không khớp với sổ hộ khẩu, tại Điều 2, Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 quy định thủ tục thực hiện trợ cấp BTXH hằng tháng gồm: Tờ khai thông tin, bản sao CMND hoặc hộ khẩu…

Do vậy, khi làm hồ sơ xét hưởng TCXH, NCT chỉ cần xuất trình một trong hai loại giấy tờ đó. Tức là chỉ cần hộ khẩu hoặc CMND.

Trường hợp như ông hỏi, NCT có năm sinh trong CMND không khớp với hộ khẩu thì sẽ do Hội đồng xét duyệt TCXH cấp xã xem xét sao cho hợp lí, hợp tình và thông báo công khai trước khi trình lên cấp trên ra quyết định.

Nguồn: Báo Người cao tuổi