Mức tiền mừng thọ NCT

Ngày đăng: 01/10/2014

Hỏi: - Đọc Báo Người cao tuổi thấy một số nơi quà tặng trong lễ mừng thọ 70, 75, 80, 85 của NCT là Giấy chứng nhận và 500.000 đồng. Vậy mà xóm tôi (xóm Điểm và 18 xóm khác trong xã), mừng thọ ông Quê và ông Cường tuổi 70, mỗi người chỉ được quà 100.000 đồng. Đề nghị Báo Người cao tuổi cho biết, mức tiền mừng thọ 100.000 đồng/người như ở xã tôi có đúng không?

Lang Minh Thuyết

(Xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An)

Trả lời: - Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 21/2011/TT-BTC quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ NCT như sau:

- NCT 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt.

- NCT 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá trị 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương quy định mức quà tặng NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi.

Kinh phí chúc thọ và tặng quà NCT 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác NCT cấp tỉnh). Kinh phí tặng quà NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Như vậy, không có mức tiền mừng thọ thống nhất trên cả nước cho NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi; mức cụ thể là bao nhiêu do Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội của địa phương quy định.

Nguồn: Báo Người cao tuổi