Mức đóng và trích hội phí hội viên Hội Người cao tuổi

Ngày đăng: 11/06/2014

Hỏi: - Ông Nguyễn Huyền Thụ, Chi hội trưởng NCT xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc hỏi: “Từ tháng 4/2014, Chủ tịch Hội NCT xã Nhân Đạo quyết định thu hội phí của mỗi hội viên là 2.000 đồng/tháng (từ đó trở về trước thu 1.000 đồng/tháng), có đúng với Điều lệ Hội không? Các chi hội sau khi thu hội phí phải trích 40 – 50% nộp cho BCH Hội NCT xã có đúng không?

Trả lời: - Điều lệ Hội NCT được Đại hội IV Hội NCT Việt Nam thông qua vào ngày 11/11/2011, Chương III, Điều 10 quy định: Hội viên đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội. Trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội nhiệm kì IV (2011 – 2016), ngày 23/5/2012, mục 3 quy định cụ thể: Hội viên phải đóng đầy đủ hội phí theo quy định 2.000 đồng/tháng/hội viên. Hội viên là người già yếu, không nơi nương tựa, hoàn cảnh thực sự khó khăn có thể được miễn hoặc giảm hội phí. Việc miễn, giảm hội phí do chi hội, tổ hội quyết định và báo cáo với BCH Hội NCT cơ sở. Hội khuyến khích những người có điều kiện đóng hội phí nhiều hơn quy định. Việc thu hội phí của hội viên có thể nộp theo quý, 6 tháng hoặc cả năm.

Như vậy, mức hội phí mỗi hội viên đóng 2.000 đồng/tháng được áp dụng chung cho các hội viên trong toàn Hội từ năm 2012 theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, chứ không phải do Chủ tịch Hội NCT xã Nhân Đạo tự ý quyết định.

BCH Hội NCT cơ sở (xã, phường) quyết định tỉ lệ trích nộp hội phí thu được cho phù hợp điều kiện thực tế địa phương (để lại ít nhất 70% hội phí cho chi hội hoạt động, còn lại nộp cho Hội cơ sở). Hội phí được sử dụng vào các hoạt động của Hội: Hội họp, văn phòng phẩm, tài liệu học tập, báo chí…

Việc các chi hội của Hội NCT xã Nhân Đạo trích 40 – 50% hội phí của hội viên nộp cho Hội NCT xã là không đúng, tỉ lệ trích nộp chỉ từ 30% trở xuống.

Nguồn: Báo Người cao tuổi, số 81 ra ngày 21/5/2014