Mức chuẩn trợ cấp và cách tính tiền trợ cấp xã hội đối với NCT

Ngày đăng: 24/08/2015

Hỏi: - Một số NCT các tỉnh, thành phố trong cả nước gửi thư về Báo Người cao tuổi hỏi về mức chuẩn trợ cấp xã hội (TCXH) và cách tính tiền TCXH từ ngày 1/1/2015 là bao nhiêu?

Trả lời: - Theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC thì mức chuẩn áp dụng từ ngày 1/1/2015 như sau:

·         Đối với trường hợp NCT nghèo thuộc diện hưởng TCXH hằng tháng thì áp dụng mức chuẩn theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP là 270.000 đồng.

·         Đối với trường hợp NCT không nghèo mà thuộc diện hưởng TCXH hằng tháng thì áp dụng mức chuẩn theo quy định trước khi ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP là 180.000 đồng

·         Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quy định mức chuẩn cao hơn các mức trên thì áp dụng theo mức quy chuẩn của địa phương.

Cách tính tiền trợ cấp như sau:

·         Hệ số 1,5 đối với NCT từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng.

·         Hệ số 2,0 đối với NCT từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng.

·         Hệ số 1,0 đối với NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, TCXH hằng tháng.

·         Hệ số 3,0 đối với NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở BTXH, Nhà xã hội nhưng có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở BTXH, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.


Báo Người cao tuổi