Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam làm việc với Tạp chí Người cao tuổi

Ngày đăng: 19/04/2022

Chiều 15/4, lãnh đạo Trung ương Hội có buổi làm việc với Tạp chí Người cao tuổi, nắm tình hình hoạt động trong quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ; lãnh đạo Văn phòng, các Ban và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Người cao tuổi dự.

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc

 

Báo cáo những kết quả nổi bật trong quý I, Tổng Biên tập Lê Quang cho biết: Từ đầu năm đến nay, Tạp chí xuất bản, phát hành 64 kì tạp chí tuần, 3 kì tạp chí tháng, vận hành tốt tạp chí điện tử Ngày mới Online. Nội dung thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng, bám sát tình hình kinh tế, chính trị, xã hội... của đất nước.

Thảo luận tại buổi làm việc, cán bộ, phóng viên thẳng thắn trao đổi những thuận lợi, khó khăn hạn chế như nguồn kinh phí, phát hành giảm; nội dung, chất lượng bài viết chưa cao; một số phóng viên chưa có kinh nghiệm; chương trình phối hợp giữa Tạp chí với Văn phòng, các Ban Trung ương Hội...

Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ và đại diện Văn phòng, các Ban đánh giá cao sự chuyển động của tập thể Tạp chí trong quý I, nhấn mạnh: Lãnh đạo Trung ương Hội coi công tác tuyên truyền đặc biệt quan trọng trong bối cảnh già hóa dân số và điều chỉnh, triển khai nhiều chính sách, pháp luật về NCT phù hợp tình hình hiện nay, nhấn mạnh vai trò người đứng đầu và đề nghị lãnh đạo Tạp chí xây dựng mối quan hệ tốt với các địa phương, cập nhật các chủ trương, chính sách mới về NCT...


Tổng Biên tập Lê Quang báo cáo kết quả của Tạp chí trong quý I

 

Chủ trì Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, phóng viên, người lao động của Tạp chí, trong bối cảnh khó khăn chung của quy hoạch báo chí và dịch bệnh Covid-19 hiện nay, bám sát truyền tải kịp thời chủ trương, chính sách, các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội, Hội NCT các địa phương. Chủ tịch nhấn mạnh: Tạp chí Người cao tuổi là cơ quan rất quan trọng của Hội, việc xây dựng Tạp chí vững mạnh, đủ niềm tin, trở thành thương hiệu có uy tín là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị là cơ quan ngôn luận của Hội, tiếng nói của NCT cả nước, trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị Tạp chí tiếp tục nghiên cứu các nội dung Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung làm việc của Thường trực với các Bộ ngành, địa phương để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, của mỗi tập thể, cá nhân trong xã hội về NCT và Hội NCT.


Đại biểu các phòng thảo luận

 

Đề nghị lãnh đạo Tạp chí phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nêu gương; hoàn thiện các quy chế làm việc, quản lí tốt phóng viên; tăng cường các mối quan hệ với địa phương, cơ sở và các cơ quan báo chí lớn; tạo nguồn thu nâng cao đời sống người lao động; từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên với tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí; xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các kiến nghị của Tạp chí Người cao tuổi về nhân sự, hỗ trợ trang thiết bị và điều kiện làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị Tạp chí chia sẻ, chủ động tham mưu và phối hợp với Văn phòng, các Ban từng bước giải quyết tùy theo điều kiện của Hội.

Thanh Hà
Tin liên quan