Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam làm việc với các Ban chuyên môn

Ngày đăng: 18/02/2022

Ngày 16/2, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng làm việc với các Ban Chăm sóc NCT, Ban Phát huy vai trò NCT, Ban Đối ngoại. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội, Ban Tổ chức - Kiểm tra và cán bộ, chuyên viên các Ban.

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc


Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo nghe các Ban báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; những thuận lợi, khó khăn, những ưu điểm, hạn chế, bất cập trong quá trình hoạt động và đề xuất, kiến nghị các giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng và Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ đánh giá cao công tác tham mưu, chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả và đều tay của các Ban chuyên môn. Đề nghị các Ban tiếp tục tham mưu Thường trực rà soát các nội dung nhiệm vụ tại Chương trình Hành động Quốc gia, Nghị quyết Đại hội VI; từ đó nghiên cứu, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình phối hợp cụ thể và xây dựng các mô hình chăm sóc, phát huy vai trò NCT phù hợp.

 

Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ phát biểu


Sau khi nghe các Ban thảo luận kĩ lưỡng, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình kết luận: Các Ban chuyên môn (Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT, Đối ngoại) đóng vai trò nòng cốt, là “xương sống” của Hội. Trong năm qua, các Ban đã có giải pháp linh hoạt, sáng tạo và tham mưu cho Thường trực triển khai chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Đề nghị thời gian tới, các Ban tiếp tục rà soát, chuẩn bị kĩ lưỡng cùng Thường trực chuẩn bị Chương trình hành động toàn khóa và chương trình công tác từng năm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn cán bộ tâm huyết, trung thực, trách nhiệm cao bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế của từng đơn vị trên cơ sở đó tham mưu cho Thường trực xây dựng quy chế hoạt động chung bảo đảm đồng bộ, thông suốt.


Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng phát biểu


Căn cứ chức năng của từng Ban, bám sát Chương trình đã được phê duyệt, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, các nhiệm vụ Chính phủ giao để triển khai các chương trình phối hợp với các Bộ ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, tạo niềm tin, uy tín đối với các đơn vị phối hợp, tổ chức Hội và NCT. Các Ban, Văn phòng tham mưu, phối hợp tăng cường công tác truyền thông, phát huy tối đa công suất tạp chí in và tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội và các cơ quan truyền thông, báo chí khác phản ánh đậm nét hoạt động của Trung ương Hội, Hội NCT các địa phương; lan tỏa sâu rộng những nhân tố tích cực, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Bám sát địa bàn, xây dựng mối quan hệ thường xuyên, tích cực, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các địa phương để tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả. Tranh thủ mọi nguồn lực và phát huy tối đa hiệu quả các chương trình công tác tại địa phương…

Thạnh Hà