Lãnh đạo Trung ương Hội làm việc với Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam

Ngày đăng: 27/04/2022

Sáng 27/4, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc của Thường trực Trung ương Hội với Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam. Tham gia buổi làm việc có các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo Văn phòng, các Ban và cán bộ, nhân viên của Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam.

 

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc


TS Nguyễn Thế Huệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam và cán bộ, nhân viên, nhà khoa học của Viện bày tỏ niềm phấn khởi được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Trung ương Hội trong thời gian qua, nhất là Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình. Báo cáo nhanh tình hình hoạt động của Viện, trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và đề xuất, kiến nghị giải pháp trong thời gian tới, các đại biểu mong muốn lãnh đạo Hội và Văn phòng, các Ban tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động hiệu quả.

Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam là đơn vị khoa học công nghệ thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam. Viện có 9 cán bộ, nhân viên, nhà khoa học; Hội đồng Khoa học 9 thành viên và có nhiều cộng tác viên tham gia nghiên cứu khoa học theo chế độ kiêm nhiệm. Chi bộ Đảng có 6 đảng viên, tổ công đoàn 4 đoàn viên. Từ năm 2005 đến nay, đã nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ; xuất bản gần 20 đầu sách về NCT và tham gia đào tạo, hướng dẫn luận án tốt nghiệp cho nhiều sinh viên chuyên ngành công tác xã hội và các lĩnh vực liên quan đến già hóa dân số…

Viện trưởng Nguyễn Thế Huệ báo cáo kết quả làm việc


Tham gia thảo luận, các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng và lãnh đạo các Ban, Văn phòng nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Thường trực Trung ương Hội với Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam. Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị tự chủ tài chính trong hoạt động, các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Viện trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Lĩnh vực nghiên cứu về NCT rất rộng, đề nghị Viện bám sát các nhiệm vụ chính trị của Hội, phối hợp tốt với Văn phòng, các Ban, chia sẻ, cung cấp thông tin phục vụ triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số đang gia tăng hiện nay. Đồng thời thực hiện kỉ cương, kỉ luật trong Đảng, cơ quan, phát huy trí tuệ của tập thể và từng thành viên…

 

Đại biểu của Viện Nghiên cứu NCT phát biểu


Chủ trì buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh việc xây dựng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam đủ mạnh, đủ tầm là góp phần vào hoạt động chung, xây dựng tiếng nói, hình ảnh của NCT và tổ chức Hội NCT Việt Nam. Đề nghị Viện tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội VI, tham mưu với Trung ương Hội các đề tài, đề án phù hợp, bảo đảm hiệu quả và phát huy tác dụng, lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động của Viện và Hội đồng Khoa học có phân công phân nhiệm rõ ràng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa hoạt động của Viện vào nền nếp, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động, xây dựng cơ quan Viện sáng - xanh - sạch đẹp. Tập thể Viện đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn hạn chế, nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu, đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực nghiên cứu khoa học. Từng cán bộ, nhân viên, nhà khoa học của Viện phát huy vai trò nêu gương, tạo niềm tin, uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ Trung ương Hội giao. Có khó khăn vướng mắc, báo cáo Thường trực để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị Văn phòng, các Ban tích cực kết nối, trao đổi thông tin, hỗ trợ Viện hoạt động hiệu quả, chất lượng.

Thanh Hà