Kinh phí mừng thọ NCT

Ngày đăng: 31/12/2014

Hỏi: Tại số báo 182 ngày 13/11/2014, Báo NCT trả lời: Chính quyền cấp xã chuẩn bị kinh phí và tổ chức việc mừng thọ NCT theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Không rõ nội dung chi được quy định ra sao mà năm nào cũng vậy, cứ nói đến việc này là chính quyền xã lại kêu thiếu tiền hoặc chưa có kinh phí. Đề nghị Báo giải thích thêm?

Nguyễn Viết Quang (Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Trả lời:

1. Tại Thông tư  số 21/2011/TT-BTC ngày  18/2/20111, Bộ Tài chính quy định: Kinh phí tặng quà NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90 và 100 tuổi trở lên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của UBND xã, phường, thị trấn theo mức chi do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Việc tặng quà NCT 90 tuổi (gồm 100.000 đồng hiện vật và 300.000 đồng tiền mặt) và NCT 100 tuổi (5m vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt) được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cơ quan Thường trực của Ban Công tác NCT cấp tỉnh.

2. Theo thông tư nói trên của Bộ Tài chính, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Hội NCT tại địa phương và gia đình NCT tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn hoá, phong tục, tập quán của địa phương, bảo đảm kinh phí quà tặng theo quy định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và kinh phí chi cho những công việc sau: nước uống, hoa quả, bánh kẹo cho buổi lễ mừng thọ (bình quân 100.000 đồng/người tham dự); thê hội trường, bàn ghế, phông bạt, loa đài (nếu có, chi theo hợp đồng dịch vụ).

3. Hội NCT xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cấp xã và gia đình NCT tổ chức việc chúc thọ, mừng thọ NCT ở độ tuổi quy định; từ tháng 7 hàng năm, dự kiến số người được mừng thọ (kể cả NCT chưa phải là hội viên) và thời điểm tổ chức mừng thọ, dự kiến số người người dự mừng thọ NCT ở độ tuổi 90 và 100, Hội NCT cấp tỉnh lập danh sách gửi Sở Lao động Thương binh & Xã hội và Sở này lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện./.

Nguồn: Báo Người cao tuổi