Kỉ niệm 25 năm Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991 – 1/10/2015) và triển khai Tháng hành động vì NCT năm 2015:

Ý nghĩa kép của tháng 10 đối với NCT Việt Nam

Ngày đăng: 18/09/2015

         Năm 2015 có nhiều ngày kỉ niệm lớn của đất nước và của Hội NCT Việt Nam. Đặc biệt năm nay, NCT nước ta được chứng kiến ý nghĩa kép của tháng 10: Kỉ niệm 25 năm Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991- 1/10/2015) và năm đầu tiên các cấp Hội NCT tổ chức triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”.
         Nhận thức rõ tầm quan trọng của NCT, năm 1982, lần đầu tiên Liên Hợp quốc đã tiến hành Đại hội Thế giới về NCT tại nước Cộng hòa Áo. Hơn 3.000 đại biểu của hầu hết các nước trên thế giới tham dự, trong đó có đại biểu của Việt Nam khi đó là Giáo sư Phạm Khuê, Viện trưởng Viện Lão khoa Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chương trình Hành động Quốc tế về NCT và khuyến nghị Chính phủ và nhân dân các nước quan tâm giải quyết từng bước những vấn đề về NCT căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình, tập trung vào 6 lĩnh vực chủ yếu: Sức khỏe và ăn uống; nhà ở và môi trường; gia đình; dịch vụ và bảo trợ xã hội; việc làm; nâng cao sự hiểu biết của NCT.


NCT Burkina Faso diễu hành kỉ niệm Ngày Quốc tế NCT 01/10.


          Năm 1990, nhằm tập trung sự quan tâm chú ý của thế giới về vấn đề NCT, Đại hội đồng Liên Hợp quốc quyết định lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là ngày Quốc tế NCT, bắt đầu từ 1/10/1991. Năm 1991, Liên Hợp quốc thông qua những nguyên tắc đạo lí về NCT gồm 18 điểm thuộc 5 vấn đề: Quyền độc lập; quyền được tham gia; quyền được chăm sóc; quyền được phát triển bản sắc riêng và quyền được tôn trọng nhân phẩm. Những năm tiếp theo, Liên Hợp quốc ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, chủ đề hàng năm hướng về NCT. Đặc biệt, năm 2002, tại Thủ đô Ma-đrít (Tây Ban Nha), Hội nghị Quốc tế về NCT lần thứ hai đã thông qua “Chương trình Hành động Quốc tế về NCT 2002”, đã chú ý đến  thách thức của quá trình già hóa dân số ở các nước đang phát triển, nơi mà tỉ lệ NCT sẽ tăng đến 19% dân số vào năm 2050. Chương trình được xây dựng theo ba hướng ưu tiên. Thứ nhất: NCT và sự phát triển, trong đó nhấn mạnh đến việc điều chỉnh các chính sách và thể chế xã hội. Thứ hai: Tăng cường sức khỏe và chất lượng sống của NCT, trong đó nhấn mạnh nhu cầu về các chính sách nhằm tăng cường sức khỏe ngay từ khi còn trẻ và trong suốt cuộc đời để đạt được một tuổi già khỏe mạnh. Thứ ba: Bảo đảm môi trường thuận lợi và hỗ trợ cho NCT. Nhiều vấn đề đặt ra trong các Chương trình Hành động Quốc tế, các Nghị quyết của Liên Hợp quốc liên quan trong hơn 30 năm qua vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự cho mọi quốc gia như: Hướng tới một xã hội cho mọi lứa tuổi; xã hội cần có nhận thức tích cực về NCT; sự phát triển của cá nhân trong suốt cuộc đời; về mối liên quan giữa các thế hệ; về sự phát triển già đi của dân số; sự cần thiết của việc chủ động chuẩn bị cho tuổi già; về ba hướng ưu tiên trong “Chương trình Hành động Quốc tế NCT lần thứ hai năm 2002”.
          Thực hiện những cam kết của mình với cộng đồng quốc tế, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều chủ trương chính sách đối với NCT, đồng thời khẳng định vị trí vai trò quan trọng của NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; việc chăm sóc, phát huy vai trò của NCT là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. 20 năm qua, Hội NCT Việt Nam luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đã có bước phát triển mạnh, ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của Hội trong đời sống xã hội. Hội NCT Việt Nam đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với NCT, đã được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng trình Quốc hội thông qua Luật NCT (năm 2009); tham gia bổ sung Hiến pháp khoản 3, Điều 37 về NCT (2013), tham gia với các bộ, ngành chức năng xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật NCT.Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
về “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”


         Đặc biệt xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn và yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động vì NCT, ngày 25/4/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”.  Thực hiện Quyết định của Thủ tướng, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thành lập Ban Chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực hiện; tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng và phát động “Tháng hành động vì NCT” năm 2015 với chủ đề “Tháng hành động vì NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Hội NCT nhiều địa phương đã kịp thời báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng và khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện. Theo báo cáo chưa đầy đủ, nguồn lực bước đầu vận động được gồm thuốc, quà và tiền trị giá trên 25 tỷ đồng. Một số đơn vị như Trung tâm Cao niên 1-10 thành phố Hồ Chí Minh vận động được gần 1 tỷ đồng; Phòng khám nhân đạo huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vận động được nhiều cơ số thuốc và tiền, trị giá 650 triệu đồng;  Chương trình “Ước mơ tuổi vàng” vận động được gần 700 triệu đồng... Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương đã phản ánh nhiều tin bài tuyên truyền về “Tháng hành động vì NCT”. Báo NCT, Tạp chí NCT, Trang Thông tin Điện tử của TW Hội, Trung tâm Truyền hình nhân đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh đậm nét về công tác triển khai Tháng hành động của các cấp Hội trong cả nước.

          Kỉ niệm 25 năm Ngày Quốc tế NCT 1/10 năm nay, các cấp Hội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của NCT, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội về mục đích, ý nghĩa Ngày Quốc tế NCT và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm cụ thể, kết hợp tổ chức tuyên truyền kỉ niệm Ngày Quốc tế NCT với việc vận động nguồn lực cho “Tháng hành động vì NCT”; tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức các hoạt động tập trung hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT”; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiết thực hoàn thành nhiệm vụ  công tác Hội năm 2015 do Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT đề ra, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Hội NCT các cấp, tiến tới Đại hội V Hội NCT Việt Nam.

Ngô Thị Mến – Văn phòng TW Hội