Không phải cứ mừng thọ là được hưởng TCXH dành cho NCT

Ngày đăng: 06/02/2015

Hỏi: – Theo sổ hộ khẩu thì đầu năm 2014 tôi được mừng thọ. Việc mừng thọ đã được tổ chức và Bằng mừng thọ tôi đã nhận, nhưng đến tháng 11/2014 vẫn chưa được hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) dành cho NCT. Khi hỏi, được cán bộ xã trả lời sang năm 2015 mới được hưởng vì tôi sinh vào tháng 6. Vậy xã làm như vậy có đúng không?

Trương Văn Hoành
 
(Xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời: – Vì ông không cho biết cụ thể sinh ngày tháng năm nào mà chỉ nói chung là được mừng thọ đầu năm 2014. Luật NCT quy định NCT trong các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90… được tổ chức mừng thọ. Còn để được hưởng TCXH dành cho NCT, Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định NCT thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng;

c) NCT thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

Ông đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình, nếu không thuộc hộ nghèo, phải từ đủ 80 tuổi trở lên mới được hưởng TCXH dành cho NCT.

Báo Người cao tuổi