Khảo sát xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 11/08/2017

Thực hiện Quyết định số 957 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 24/7 đến hết tháng 8 năm 2017, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức khảo sát đánh giá xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tại 9 huyện, thành, thị của tỉnh. 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên khảo sát

tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

 

Theo đó, Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm mục tiêu nhân rộng các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Chương trình hành động Quốc gia về NCT, góp phần chăm sóc và phát huy vai trò NCT; chú trọng giúp đỡ NCT thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng để họ vươn lên thoát nghèo. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 400 CLB được duy trì và thành lập với 15.000 NCT tham gia; huy động sự đóng góp của xã hội ít nhất là 2 tỷ đồng.

Tại các địa phương đến khảo sát, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã thông tin về Quyết định số 1533 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; báo cáo về mục đích ý nghĩa chương trình khảo sát. Đại diện Hội NCT các địa phương đã trình bày về tình hình hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; thảo luận về nội dung hoạt động, những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhân rộng CLB; đối tượng tham gia CLB. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của đại diện Hội NCT các địa phương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp thu để sớm hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Tin, ảnh: Cẩm Vân