Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng: 04/04/2017

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch số 123/KH-BTV về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam. Xem và tải nội dung văn bản tại đây.

 


Nguồn: Văn phòng TW Hội
Tin liên quan