Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020

Ngày đăng: 12/06/2020

Ngày 09/6/2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 269/KH-HNCT-PH về việc triển khai Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020.

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội
Tin liên quan