Kế hoạch tổ chức các Giải thi đấu thể thao trung cao tuổi toàn quốc năm 2022

Ngày đăng: 31/05/2022

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 252/KH-HNCT  về việc tổ chức các Giải thi đấu thể thao trung cao tuổi toàn quốc năm 2022.

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan