Kế hoạch tổ chức biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020)

Ngày đăng: 04/10/2019

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 532/HNCT-BTCKT về việc Tổ chức biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020).

Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra Trung ương Hội
Tin liên quan