Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020

Ngày đăng: 25/05/2020

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 (Kèm theo Công văn só 01/CV-UBQGNCT ngày 21/5/2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam).

 

Xem và tải nội dung Văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT TW Hội
Tin liên quan