Kế hoạch tặng quà nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2017

Ngày đăng: 04/09/2017

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 306/KH-HNCT về việc tặng quà nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2017. Xem và tải nội dung Kế hoạch tại đây.

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan