Kế hoạch số 24/KHNCT-PH, ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ TW Hội NCT về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017

Ngày đăng: 19/01/2018

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 24/KHNCT-PH về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2017.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT
Tin liên quan