Kế hoạch số 24/KHNCT-PH, ngày 11 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ TW Hội NCT về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017

Ngày đăng: 19/01/2018

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Kế hoạch số 24/KHNCT-PH về việc tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2017.

Xem và tải nội dung văn bản tại đây.


Xem và tải Tiêu chí bình xét NCT sản xuất, kinh doanh giỏi tại đây.


Xem và tải mẫu giấy chúng nhận Đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT
Tin liên quan